Letter to my psychotherapist

L

Citește-mă în limba română

“I see darkness ahead of me. I think I need to talk to a psychologist.” That’s what I told my mother when I was about to graduate university. After 16 years of school, when I have always been told what to do, the idea of deciding for myself was so very scary.

I still remember the look on my mother’s face. She said nothing, but in that nothing I felt her helplessness, shame and confusion.

20 years later, I talked with a psychotherapist. We met 4-5 times and each time we discussed a topic I chose. There was this part of myself speaking, but at the same time another part was paying attention to what and how the psychotherapist was saying. I felt empowered after each discussion and I kept thinking afterwards what exactly has helped me the most.

My answers:

 • I could talk about anything and feel welcomed – what a relief!
 • I did not felt judged;
 • I was shown respect and patience and felt being an equal to my psychotherapist, not inferior;
 • I felt listened and accepted, the psychotherapist paid attention to me, stayed in my story and did not leave, no matter what I said;
 • the psychotherapist stood by my side and this sensation somehow filled other empty spaces inside of myself;
 • I felt I do matter as a human being, no matter how my past looked like;
 • I felt enough.

Because I was shown how healthy respect looks like, I started to treat myself with more respect although I felt the guilt of taking better care of myself.

Writing here is a form of honoring myself.


Scrisoare către psihoterapeutul meu

„Văd întuneric în fața mea. Cred că am nevoie să vorbesc cu un psiholog.“ Asta i-am spus mamei mele la final de facultate. După 16 ani de școală, când în permanență mi s-a spus ce să fac, ideea de a decide pentru mine era de-a dreptul copleșitoare.

Încă îmi amintesc expresia de pe fața mamei mele. Nu a spus nimic, dar în acel nimic i-am simțit neputința, rușinea, confuzia.

20 de ani mai târziu, am stat de vorbă cu un psihoterapeut. Ne-am întâlnit de vreo 4-5 ori și de fiecare dată eu am ales subiectul discuției. On-line. O parte din mine vorbea, însă în același timp o altă parte era atentă la cum și ce psihoterapeutul spunea. M-am simțit linișită și împuternicită după fiecare întânire și m-am tot gândit ce anume m-a ajutat cel mai mult în toată terapia asta.

Iată:

 • am putut vorbi despre orice și nu m-am simțit respinsă – ce ușurare!
 • nu m-am simțit judecată;
 • mi s-a arătat respect, răbdare, m-am simțit ca fiind un egal al psihoterapeutului, nu o persoană inferioară;
 • m-am simțit ascultată și aceptată, psihoterapeutul a fost atent la mine, a rămas în povestea mea și nu a dat bir cu fugiții, indiferent ce am spus;
 • psihoterapeutul a fost de partea mea și cumva treaba asta a umplut mai multe goluri din mine;
 • am simțit că eu contez ca ființă umană;
 • m-am simțit suficientă.

Întrucât am văzut cum arată respectul sănătos, am început să mă tratez și eu cu același respect, deși mă simțeam vinovată să am mai multă grijă de mine.

Să scriu aici e o formă de onorare a propriei mele persoane.

Social media

You can find me on Instagram & Facebook.